Calculator salariu

Calcul/simulare salariu pornind de la salariul brut (brut la net) salariul net (net la brut) sau totalul cheltuielilor angajatorului.
Modul de calcul este conform legislatiei in vigoare ! Ultima actualizare, Ianuarie 2017.

Calcul salariu

SALARIUL MEDIU PE ECONOMIE in 2016

Fișă de calcul pentru venituri salariale

Angajatorul cheltuie 3.298

Venit brut
sumele câștigate de angajat

2.681

Descriere suma Valoare
Salariu de bază 2.681
Bonuri/tichete de masă 0
Sporuri impozabile 0
Sporuri neimpozabile 0

Venit net
suma cu care rămâne angajatul (în mână) după plata taxelor și impozitelor

1.887

 

Taxe plătite de angajat
sumele reținute ca taxe și impozite de la angajat

794

Descriere suma Procent Valoare
Asigurári sociale (CAS individual) 10.5 % 282
Asigurări de sănătate (CASS) 5.5 % 147
Fondul de șomaj (CFS) 0.5 % 13
Deducere personala 40
Impozit pe salariu (IV) 16 % 352

Taxe plătite de angajator/firmă
sumele reținute ca taxe și impozite de la angajator

617

Descriere suma Procent Valoare
Asigurări Sociale (CAS) 15.8 % 424
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) 15.8 % 139
Fondul de șomaj (CFS) 0.5 % 13
FNUASS 0.85 % 23
Fond pt. creante Salariale (FGPCS) 0.25 % 7
Fondul de Risc si Accidente (AMBP)
* ATENȚIE! Fondul de risc si accidente este retinut in functie de codul CAEN. In acest calculator este luata in calcul valoarea minima de 4%.
0.4 % 11

Total taxe
totalul txelor încasate de stat de la angajat și angajator

1.411

 

Salariul complet
costul total al angajatorului cu salariul

3.298

Renunț Alt calcul Listare